3 Hlasov | 1222 Náštevy | Váš hlas [?]
Dodatna nastava za sedmi razred Sedmi razred
3 Hlasov | 359 Náštevy | Váš hlas [?]
Dodatna nastava za sesti  razred Šesti razred
3 Hlasov | 296 Náštevy | Váš hlas [?]
Dodatna nastava za peti razred Peti razred
3 Hlasov | 296 Náštevy | Váš hlas [?]
Dodatna nastava za osmi razred Osmi razred
3 Hlasov | 252 Náštevy | Váš hlas [?]